Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De komst van de Glasfabriek


Het is ontegensprekelijk de Mij Verrerries de Damprémy die de belangrijkste aanwinst was voor de groei van Zwankendamme en het hele gebied, door de bouw van de toenmalig nieuwste en modernste glasfabriek.

Ten tijde van haar oprichting in 1925 produceerde “Verreries de Damprémy-Zeebrugge” (België) vlakglas volgens de Fourcault-techniek  (Uitvinding van de Belgische ingenieur Emile Fourcault) en beschikte de fabriek over één oven en tien trekmachines.

Tevens werden er 104 huizen (Zwankendammestraat, Lisseweegsesteenweg en Lisstraat) opgetrokken en een barakkenkamp, heel eufemistisch paviljoenen genoemd. Dit om de vele werknemers die meegekomen waren uit Wallonië en de plaatselijke werklieden te huisvesten.

Na de tweede wereldoorlog, waarin de fabriek volledig vernield was, werd ze opnieuw opgebouwd en in 1951 begon men opnieuw met glasproductie, nu volgens de Pittsburgh-techniek. In 1960 werd de maatschappij opgenomen in een groep glasfabrieken samen gesmolten uit “Glaces et Verres” GLAVER en  “Union des Verrerries Mécaniques Belges” UNIVERBEL. Glaverbel Zeebrugge de grootste productie-eenheid van vlakglas in de wereld. De site werd in 1975 omgevormd voor de productie van dubbele beglazingen (Thermobel) en de eerste productielijn van spiegels ging in 1977 van start. In 1987 werd een tweede zilverlijn ingehuldigd, en de activiteit rond dubbele beglazingen wordt momenteel verzorgd door Seapane n.v., dochteronderneming van Glaverbel.

Sinds 1977, het jaar waarin Glaverbel Zeebrugge met de productie van spiegels begon, staat de gecumuleerde productie gelijk aan een 3,21 m brede spiegelstrook (standaardbreedte van de bladen floatglas) die langer is dan de omtrek van de aarde: ± 47.000 km, d.i. een totaal oppervlak van ongeveer 150.000.000 m_ (± 20.000 voetbalvelden)…

Tegenwoordig is Glaverbel Zeebrugge de grootste productie-eenheid van spiegels en lakglas ter wereld. Deze fabriek heeft zich geleidelijk uitgebreid en wordt nu alom gewaardeerd om de technologische voorsprong van haar Mirox New Generation Ecological (MNGE) spiegel op het gebied van milieubehoud, kwaliteit en productie.

Bronnen: ”Rond de poldertorens” 1e trimester 1991

                 http://www.glaverbel.com