Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De straatnamen van Zwankendamme

Bron: De straatnamen van Brugge. A. Schouteet; uitgeverij Vanden Broele, Brugge

DOORNWEG


Een gedeelte van deze straat komt overeen met de Noord-Zuid richting van de oude "Doornwegel" vermeld in de atlas van de buurtwegen uit 1842. De naam Doornweg werd bij de aanleg, gegeven in 1959 door het schepencollege.

GAARLEMSTRAAT

"Gaarlem" is een oud toponiem en sloeg op een tamelijk uitgestrekt perceel land waarbinnen deze straat gelegen is. "Gaarlem" werd ook gebruikt als naam van een hofstede waarvan reeds in 1555 sprake is in volgende tekst "Zuud van der hofstede ghenaemt Haerleem."

LISSEWEEGSESTEENWEG


Bij wet van 8 augustus 1932 werd een gedeelte van Lissewege bij Brugge gevoegd waardoor de Heiststraat (Rue d'Heyst) werd veranderd in Lisseweegsesteenweg om verwarring te vermijden met de Heiststraat in Zeebrugge

LISSTRAAT

Lisstraat
 

Naar aanleiding van de samenvoeging van Lissewege en Brugge werd de toenmalige "Avenue de la courbe" door het stadsbestuur veranderd in "Lisstraat" naar de naam van een plant. Deze straatnaam bestond reeds in 1925 voor het deel van de weg op Brugs grondgebied.

WULFSBERGE

Voorheen "Spoorwegstraat" gegeven bij het ontstaan in 1932 door het schepencollege van Brugge. Door de fusie van Groot-Brugge was er nog een straat in Sint Michiels "Spoorwegstraat"  genoemd. Zo veranderde de naam in "Wulfsberge". Deze benaming werd ontleend aan een vroeger landgoed daar gesitueerd, namelijk "Wulfsberge". Deze plaatsnaam dateerd reeds uit 1429.

ZWANKENDAMMESTRAAT

Zwankendammestraat
In 1925 veranderde de "Fourcault laan" in "Zwankendammestraat". Nog voorheen werd deze wijk, behorende tot Zeebrugge al "Zwankendamme" genoemd. (al in 1400)